Oct 24, 2009

Al-Fatihah ....

Daripada Ubadah bin as-Samit r.a, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya : “ Sesiapa yang mengerjakan satu solat yang ia tidak membaca padanya Fathatul Kitab maka solat itu kurang, kurang, tidak sempurna.”

Muslim dan Abu ‘Uwanah

No comments:

Post a Comment